ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας καλούμε την 03-04-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 σε τακτική γενική συνέλευση στο Κλειστό Γυμναστήριο Σίνδου στήν έδρα του συλλόγου με Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός της μέχρι τώρα δράσης του συλλόγου.

  2. Ενημέρωση για τις μελλοντικές δράσεις του συλλόγου.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Μπαλλογιάννης Γεώργιος του Πέτρου Πρόεδρος

  2. Κουμαντσιώτης Αθανάσιος του Χρήστου Αντιπρόεδρος

  3. Γκουζκούρης Φώτιος του Δαμιανού Ταμίας

  4. Δρακουλίδης Χαράλαμπος του Ελευθέριου Γραμματέας

  5. Μπαλλογιάννη Ελένη του Πέτρου Μέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΛΛΟΓΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Advertisements